Údržbárska služba

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Poskytneme pokyny k pokynom na inštaláciu a uvedenie do prevádzky pre čerpadlá

Od dátumu nákupu si budete môcť užívať bezplatné technické konzultácie po celý život.

Počas obdobia používania rýchlo reagujte na akékoľvek otázky a poskytnite profesionálne vedenie.

V prípade potreby môžeme poskytnúť technický odborný poradca na mieste, náklady budú dohodnuté.

sh11

Náhradné diely

Vynikajúca dostupnosť náhradných dielov minimalizuje neplánované prestoje a zaručuje vysoký výkon vášho stroja.

Pre vašu informáciu poskytneme dvojročný zoznam náhradných dielov podľa typu produktu.

V prípade straty spôsobenej dlhou odstávkou vám môžeme rýchlo poskytnúť náhradné diely, ktoré potrebujete pri používaní.

sh22
sh33
Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju