Projekt

Vertikálne turbínové čerpadlo pre projekt letiska Hongkang
Sada samonasávacieho vodného vodného čerpadla motora na protipovodňovú ochranu a odvodnenie
Ponorné čerpadlo so zmiešaným prietokom pre odtok vody
Axiálne ponorné čerpadlo na protipovodňovú kontrolu a odvodnenie v meste
Suché samonasávacie čerpadlo pre ropné pole Aksu
Viacstupňové odstredivé čerpadlo pre systém vodného čerpadla
Ponorné čerpadlo na splašky pre banský pontónový projekt
Vertikálne turbínové čerpadlo Iran Irragation
Vertikálne turbínové čerpadlo pre projekt prenosu vody v Kambodži